Thursday, October 11, 2012

´Ä / cäÞSÕ, ´ãcÀ
ÚÔäÃêÓ ÚèaÓëMã¾æ ë¹ÞM¾æJä ÐäëcØ® ´Ä ÎÝÓãß Ãæ¾Oä. Îoæ.... Îoæ..... HÔä¾êMãÔä¾êMãÔæ Ôã»ãÖæí Ôã»®½äÓæÒæoãÓäÔæRæ. AÖÔæí AÖÔæê¾ Ôoæ Ôã»´æÒãÔä´Ûæí ´ç¾ä ÙæµÒãÓä ê´ãLãÔMäà ÃãÒÙäJæënãá ×±ÃæJá Ö¾äÓæí ÖãÛæÒãÓä Ôã»îêM B±´ÒäJãß ÖRæ.
ഒക്ടോബര്‍ 7 കലാകൌമുദിയില്‍ (1935 ) വന്ന കഥ. കൊല്ലം രാജാവിന്റെ ടുലി പ്പുകള് 
www.kalakaumud.com

ശരി, ഫ്രീ ആയി വായിക്കാന്‍    http://www.joychenputhukulam.com/newsMore.php?newsId=25352
ശ്രീ. ജോയിച്ചന്‍ പുതുക്കുളത്തിനു നന്ദി.

Hypocrisy vs Action ക മ ല  ഹാരിസ്   പുതിയൊരു   കളത്തിൽ   കാലുകുത്തിയതിൽ   കലവറയില്ലാതെ   അഭിമാനം   കൊള്ളുന്നുണ്ട്   നമ്മൾ   ഇന്ത്യാക്കാരും ,...